top of page

About Us

Në Shkollën Fillore Porters Grange ne kemi ide të mëdha dhe nuk vendosim kufij për atë që fëmijët tanë mund të aspirojnë dhe të arrijnë. Fëmijët tanë inkurajohen të bëhen nxënës të sigurt, krijues, të cilët janë elastikë dhe tregojnë këmbëngulje. Ata kanë qëndrime të respektueshme, tolerante dhe të kujdesshme dhe inkurajohen të marrin përgjegjësi për sjelljen e tyre duke vepruar si modele të shkëlqyera për të tjerët. Ne krenohemi me faktin se jemi një shkollë fillore gjithëpërfshirëse e cila kujdeset për fëmijë të rrumbullakosur, të guximshëm dhe ambiciozë dhe pasionin e tyre për të mësuar.

Fëmijët tanë inkurajohen të zhvillojnë një Mendim të Rritjes përmes promovimit të fuqive të të nxënit të cilat janë:

</s></s>

  • Të punojnë së bashku

  • Mos u dorëzo

  • Përqendrohuni

  • Jini kurioz

  • Gëzojnë të mësuarit

  • Perdor imagjinaten tende

  • Shko

  • Vazhdoni të përmirësoheni

 

Ne jemi shumë krenarë për shkollën tonë dhe synojmë të sigurojmë që të gjithë fëmijët tanë të arrijnë mirë në zhvillimin e tyre akademik dhe shoqëror duke siguruar mjedisin, ekspertizën dhe burimet për të vazhduar mësimin. Ne të gjithë punojmë së bashku për këtë qëllim dhe shpresojmë që fëmijët të gëzojnë një karrierë të lumtur të shkollës fillore me ne.

3
bottom of page