top of page

REMOTE EDUCATION PROVISION

Information for Parents

Këshilli i Shkollës

Këshilli i Nxënësve të Shkollave Fillore Porters Grange mblidhet çdo javë tjetër për të diskutuar idetë e tyre. Së bashku ata vendosin për mënyrat më efektive për të ndryshuar dhe përmirësuar shkollën dhe më pas ata flasin me njerëzit që mund të ndihmojnë për të bërë gjërat të ndodhin. Këshilltarët rregullisht ndajnë lajme dhe informacione në lidhje me nismat e reja dhe gjërat e rëndësishme që janë arritur.

Së bashku ne mund të ndihmojmë Shkollën Fillore Porters Grange të vazhdojë të rritet dhe të ketë sukses.

bottom of page