top of page

Darka në shkollë


Kuzhina jonë ofron një sërë vaktesh të nxehtë dhe të ftohtë për fëmijët. Këto tarifohen me 2.20 £ në ditë. Të gjithë fëmijët në KS1 kanë të drejtë në një darkë falas, ashtu si edhe fëmijët prindërit e të cilëve marrin përfitime të caktuara. Nëse mendoni se fëmija juaj mund të ketë të drejtë për një vakt shkollor falas, ju lutemi kontaktoni zyrën e shkollës. Nëse jeni duke paguar për një darkë në shkollë, kjo duhet të paguhet paraprakisht. Pagesa mund të bëhet përmes sistemit tonë të pagesave në internet, ParentPay. Për të hyrë në llogarinë tuaj ParentPay, ju lutemi klikoni në logon më poshtë:

SCHOOL DINNERS

Parent Pay.png
Screenshot 2023-12-15 at 14.34.55.png
bottom of page