top of page

Rutinë

Rutina e çerdheve

Rutina e pritjes

8: 40-8: 55 - Vendosja në rutinë

</s></s>

8: 55- 9:05 - Koha e tapetit

</s></s>

9: 05- 11:20 - Të mësuarit përmes lojës

</s></s>

11: 20- 11:25 - Koha e rregulluar

</s></s>

11: 25- 11:40 - Histori, këngë dhe kohë shtëpie


12: 10- 12:25 - Vendosja në rutinë


12: 25- 12:35 - Koha e tapetit

</s></s>

12: 35-14: 50 - Të mësuarit përmes lojës

</s></s>

14: 50- 14:55 - Koha e rregulluar

</s></s>

14: 55- 15:10 - Histori, këngë dhe kohë shtëpie

8.40 - 9.00 - Zgjidhja dhe regjistrimi

</s></s>

9.00 - 9.25 - Fonika

</s></s>

9.25 - 11.25 - Të mësuarit përmes lojës

</s></s>

11.25 - 11.30 - Koha e rregulluar

</s></s>

11.30 - 11.45 - Koha e historisë dhe përgatitja për drekë

</s></s>

11.45 - 13.00 - Koha e drekës

</s></s>

13.00 - 13.20 - Matematikë

</s></s>

13.20 - 14.25 - Të mësuarit përmes lojës

</s></s>

14.25 - 14.30 - Koha e rregulluar

</s></s>

14.35 - 15.00 - Koha e historisë dhe përgatitja për në shtëpi

</s></s>

15.00 - Koha e shtëpisë

</s></s>

</s></s>

bottom of page